Get Adobe Flash player


Aszódiné Balla Erzsébet
tanító
alsós természettudományi munkaközösség-vezető 

3.a osztályfőnök

főiskola: tanító, matematika szk.
főiskola: gyermektánc oktató
ECDL informatika vizsga

matematikatestnevelés, néptánc,
technika, természetismeret, KVK,
napközis foglalkozások,
felzárkóztatás matematikából,
néptánc iskola-előkészítő

 

Aukszné Vágó Ibolya
tanár
idegen nyelvi munkaközösség-vezető

5.a osztályfőnök-helyettes

főiskola: orosz-német szakos tanár
ECDL informatika vizsga
erkölcstan továbbképzés 

német nyelv, erkölcstan

Bakos Dániel
tanár 

5.b osztályfőnök

testnevelő tanár és rekreáció-szervező,
atlétikai és úszás sportedző,
testépítés-fitness sportoktató
ECDL informatika vizsga

testnevelés, úszásoktatás,
vízhez szoktatás, tömegsport,
lábtoll ISK

Baloghné Cseppentő Anita
tanító

3.b osztályfőnök

főiskola: tanító, angol szk.
ECDL informatika vizsga
C típusú komplex angol nyelvvizsga

NYIK, báb, erkölcstan, ének-zene,
angol nyelv, angol szakkör,
NYIK felzárkóztatás 

Batáné Tóth Enikő
tanító

8.c osztályfőnök

főiskola: tanító, könyvtáros szk.
gyógytestnevelő
pedagógus szakvizsga 
kosárlabda szakedző
tanfelügyeleti szakértő  

testnevelés, sor- és váltóverseny ISK,
egyéni és csoportos fejlesztés  

Belsőné Bánhidi Szilvia
tanár


főiskola: angol nyelv és irodalom szakos tanár
társadalomtudományi és gazdasági szakfordító (angol nyelvből)


angol nyelv, angol szakkör,
angol tehetséggondozás

Borbényi Beatrix
tanító, tanár

főiskola: tanító, rajz szk.
angol szakos nyelvtanár

angol nyelv, angol szakkör,
iskola-előkészítő foglalkozás

Busi Szilvia
tanító

3.a osztályfőnök-helyettes

főiskola: tanító, magyar szakkollégium
egyetem: nyelv- és beszédfejlesztő tanár 
angol középfokú nyelvvizsga

NYIK, báb, erkölcstan,
NYIK felzárkóztatás,
napközis foglalkozások,
nyelv- és beszédfejlesztő foglalkozások 

Czétényi Csaba
tanár
testnevelés munkaközösség-vezető

7.a osztályfőnök

egyetem: informatikatanár
főiskola: matematika-testnevelés szakos tanár
szakvizsgázott közoktatási vezető

testnevelés - edzés,
matematika, informatika,
felzárkóztatás matematikából,
egyéni fejlesztés


Demeter Orsolya
tanár 

6.a osztályfőnök

egyetem: magyar nyelv és
irodalom szakos bölcsész és középiskolai tanár
angol középfokú "C" típusú nyelvvizsga 

NYIK,  felzárkóztatás NYIK-ből,
felzárkóztatás történelemből,
egyéni fejlesztés

Erdős István
tanár

főiskola: tanító rajz szk.
rajztanár
szakvizsgázott
rajz-mozgókép és médiakultúra tanár

ECDL tanfolyam
pályázatíró és projektmenedzser 

kémia, KVK,
mozgókép és médiaismeretek,
felzárkóztatás kémiából,
egyéni fejlesztés, rajzszakkör, filmklub 

Fábián Gabriella
tanító

4.c osztályfőnök

főiskola: tanító, rajz szakkollégium
főiskola: pedagógia szakos nevelő
gyermek- és ifjúságvédelem szak

matematika, természetismeretKVK,
erkölcstan, technika, néprajz, néptánc,
napközis foglalkozások 

Fodor Erika
tanító

4.a osztályfőnök-helyettes

főiskola: tanító, technika szakkollégium
szakvizsgázott tehetségfejlesztő pedagógus

matematika, testnevelés, technika,
természetismeret, erkölcstan,
néprajz, sakk szakkör, egyéni fejlesztés,
napközis foglalkozások,
matematika felzárkóztatás 

Gémesi Györgyi
tanító

4.b osztályfőnök

főiskola: tanító, orosz szk.
szakvizsgázott pedagógus gyakorlatvezető és mentortanító szakterületen
ECDL START informatikai tanfolyam
"C" kategóriás néptánc-oktató

matematika, természetismeret, KVK,
erkölcstan, technika, néprajz,
napközis foglalkozások,
 felzárkóztatás matematikából,
Öko team-vezető

Gura Judit
tanító

3.c osztályfőnök

főiskola: tanító,
honismeret szakkollégium

matematika, ének-zene, KVK,
természetismeret, technika,
testnevelés, napközis foglalkozások,

felzárkóztatás matematikából
,
folyosógaléria szervezője 

Ihászné Kerekes Katalin
tanár
művészeti munkaközösség-vezető 

8.z osztályfőnök

főiskola: matematika-ének szakos tanár

matematika, ének-zene,
felzárkóztatás matematikából,
felzárkóztatás ének-zenéből
,
matematika előkészítő,

tanulószoba 

 

Ivády Róbert
tanár
úszástanár

főiskola: földrajz-testnevelés szakos tanár
úszás-segédedző

úszásoktatás, ISK

Joó Enikő
tanító, tanár

2.a osztályfőnök-helyettes

főiskola: tanító, rajz szk.
főiskola: rajztanár
ECDL informatika vizsga

NYIK, technika, KVK, báb,
napközis foglalkozások,

felzárkóztatás NYIK-ből, egyéni fejlesztés
,
"Szitakötő"-foglalkozás

Kalmárné Török Eszter
tanító

2.a osztályfőnök

főiskola: tanító, ének szk.
szakvizsgázott pedagógus drámapedagógiai szakterületen

matematika, természetismeret, önismeret,
testnevelés - edzés, 
ének,

napközis foglalkozások,

felzárkóztatás matematikából,
iskola-előkészítő foglalkozások 


Király Krisztina
tanár
könyvtárostanár

8.z osztályfőnök-helyettes

főiskola: magyar-könyvtár szakos tanár
ECDL START informatikai tanfolyam

könyvtár, könyvtárhasználat

Koczóné Vitek Erzsébet
tanár
felső tagozatos természettudományi
munkaközösség-vezető

8.a osztályfőnök

főiskola: matematikatanár
egyetem: fizikatanár

matematika, fizika,
felzárkóztatás matematikából,
felzárkóztatás fizikából,
matematika előkészítő, egyéni fejlesztés,
matematika versenyszakkör

Kovács Andrásné
tanár

7.b osztályfőnök

főiskola: orosz-testnevelés tanár
főiskola: háztartásökonómia-életvitel tanár
középfokú angol nyelvvizsga

technika, testnevelés

Kovács Ferencné
tanító

8.c osztályfőnök-helyettes

ének-pedagógia szakkollégium
főiskola: tanító
ECDL START informatikai tanfolyam

informatika, egyéni fejlesztés,
napközis foglalkozások,
informatika szakkör

Dr. Lengyel Erzsébet
 óraadó tanár

főiskola: ének-zene szakos általános iskolai tanár
főiskola: társadalom és állampolgári ismeretek szakos tanár
főiskola: történelem szakos általános iskolai tanár
egyetem: szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető
bölcsészettudományi doktor
 

ének-zene, kórus

Lovasné Angyal Éva
tanító
gyermek- és ifjúságvédelmi felelős
gyermek- és ifjúságvédelmi
munkaközösség-vezető

3.b osztályfőnök-helyettes

főiskola: tanító, testnevelés szk.

család- és gyermekvédelmi
pedagógus szakvizsga,
gyermekvédelmi felelős

testnevelés, KVK, technika,
természetismeret, matematika,
napközis foglalkozások,

felzárkóztatás matematikából,
drogügyi koordinátor

Makai Ilona
tanár

7.b osztályfőnök-helyettes

főiskola: orosz-angol tanár
egyetem: angoltanár

angol nyelv,
angol nyelvi tehetségfejlesztés

Mádi István
tanító
gyakornok 

1.b osztályfőnök-helyettes

főiskola: általános iskolai tanító angol idegen nyelvi és ének műveltségterületen

matematika, felzárkóztatás matematikából,
természetismeret, testnevelés,
angol nyelv 

Márkus Ágnes
tanár
felső tagozatos NYIK munkaközösség-vezető 

5.a osztályfőnök

főiskola: magyar-német tanár
ECDL informatika vizsga

NYIK, német nyelv,
felzárkóztatás német nyelvből,
német nyelvi előkészítő

Molnár Nikolett
tanító
gyakornok 

főiskola: általános iskolai tanító angol műveltségterületen

angol nyelv,
felzárkóztatás angol nyelvből,
angol nyelvi tehetségfejlesztés

Nagy István Péter
tanár 

főiskola: tánctanár szak folyamatban


néptánc, tánctörténet

Nagyné Hoppál Irén
tanító
alsó tagozatos NYIK munkaközösség-vezető

1.a osztályfőnök

főiskola: tanító, ÉKP szk.
szociálpedagógus,
szakvizsgázott közoktatási vezető
minőségbiztosítási tanfolyam

NYIK, báb, KVK, technika,
természetismeret, erkölcstan, néprajz,
napközis foglalkozások,

felzárkóztatás NYIK-ből

Náhóczki Márta
tanár

6.b osztályfőnök-helyettes

főiskola: biológia-testnevelés és
számítástechnika szakos tanár

természetismeret, biológia, informatika,
felzárkóztatás  természetismeretből,
egyéni fejlesztés

Papp Nóra
tanár

6.a osztályfőnök-helyettes

főiskola: angolnyelv-tanár
ECDL informatika vizsga

angol nyelv,
angol nyelvi tehetségfejlesztés

Pásztor Eszter
tanító

4.b osztályfőnök-helyettes

főiskola: általános iskolai tanító család és háztartástan és gazdasági ismeretek műveltségi területen

testnevelés, úszás

Pándi Zsuzsanna
tanító

2.b osztályfőnök

főiskola: óvónő, tanító drámatanár szk.
pedagógus szakvizsga
tanfelügyeleti szakértő 

NYIK, báb, természetismeret,
önismeret,
tánc, dráma,
napközis foglalkozások,

felzárkóztatás NYIK-ből,
egyéni fejlesztés,
színjátszó szakkör 

Pékné Csomor Katalin
tanár
Intézményvezető

főiskola: magyar-történelem szakos tanár
egyetem: okleveles magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár
szakvizsgázott pedagógus intézményvezető és középvezető területen

történelem

Ráczné Molnár Marianna
tanító
gyógypedagógus

iskolai fejlesztő pedagógus

7.a osztályfőnök-helyettes

főiskola: tanító, magyar nyelv és irodalom szk.
főiskola: tanulásban akadályozottak
pedagógiája szakos tanár

egyéni fejlesztés

Rimócziné Szabó Eszter
tanító

1.b osztályfőnök

főiskola: tanító, ének szakkollégium
minőségbiztosítási tanfolyam,
szabadidő-szervező, közösségépítő

ének, testnevelés, NYIK, báb,
napközis foglalkozások,
felzárkóztatás NYIK-ből,
egyéni fejlesztés

Romhányi Anita
tanár


főiskola: ének-zenetanár, karvezető


ének-zene, kórus

Sándor Brigitta
tanár 

5.b osztályfőnök-helyettes

egyetem: okleveles magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár

NYIK, felzárkóztatás NYIK-ből,
egyéni fejlesztés, újságíró szakkör,
hagyományőrző szakkör, könyvtár 

Sándor Edina
tanító
gyakornok

1.a osztályfőnök-helyettes

főiskola: tanító
angol idegen nyelvi műveltségi terület

felsőfokú "C" típusú nyelvvizsga

matematika, angol nyelv,
felzárkóztatás matematikából

Sánta Istvánné
tanító
napközis nevelő

8.a osztályfőnök-helyettes

főiskola: tanító,
népművelés-ének szakkollégium

napközis foglalkozások,
egyéni fejlesztés,

mazsorett

Surinné Zsidel Andrea
tanító

2.b osztályfőnök-helyettes

főiskola: tanító, könyvtár szk.
pedagógus szakvizsga,
minőségbiztosítási és szakértői szakvizsga, szoftverüzemeltetői tanfolyam

testnevelés, KVK, néprajz, technika,
napközis foglalkozások,
egyéni fejlesztés,
táblajáték szakkör

Szabóné Kovács Krisztina
tanító

3.c osztályfőnök-helyettes

főiskola: tanító, angol szk.
ember és társadalom műveltségi terület

NYIK, báb, angol nyelv,
napközis foglalkozások,
felzárkóztatás NYIK-ből,

angol szakkör,

iskola-előkészítő foglalkozások angolból

Szamosfalvi Gabriella
tanító

intézményvezető-helyettes II.

főiskola: tanító, népművelés szk.
szakvizsgázott pedagógus drámapedagógiai szakterületen

NYIK, báb, testnevelés,
erkölcstan, tánc, dráma,

napközis foglalkozások,

felzárkóztatás NYIK-ből,
egyéni fejlesztés,
iskola-előkészítő foglalkozások 

Szikszainé Bíró Gyöngyi
tanító

4.a osztályfőnök

főiskola: tanító, ének-zene szk.
szakvizsgázott pedagógus kommunikációs technikák, konfliktuskezelés, disputa szakterületen
"C" kategóriás karvezető szakvizsga

NYIK, báb, KVK,
napközis foglalkozások,
felzárkóztatás NYIK-ből,
egyéni fejlesztés,
disputa,
mazsorett szakkör,
újságíró szakkör 

Szurgyiné
Csontos Zsuzsanna

tanár

6.b osztályfőnök-helyettes

főiskola: történelem-ének szakos tanár

történelem, ének-zene,
népdalkör,
citera szakkör

Törökné Négyes Hajnalka
óraadó tanár

föiskola: okleveles ének-zenetanár

ének-zene

Vonáné Iski Adrienn
tanító

4.c osztályfőnök-helyettes

főiskola: tanító, művelődésszervező szk.

NYIK, báb, ének, testnevelés,
napközis foglalkozások,
felzárkóztatás NYIK-ből,
egyéni fejlesztés 

Zsíros Andrásné
tanár
intézményvezető-helyettes I.

főiskola: biológia-földrajz tanár
egyetem: földrajztanár
szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető

földrajz


Facebook