Get Adobe Flash player

Segítőszolgálat
Zöldsarok

Tehetségpont

Iskolagyümölcs

Pályázatok

Kerékpárosbarát munkahely

Ökoiskola


Hogy legyen rá energiád!

Helyben hagyjuk!

Zene mindenkinek!

Látogatottságunk

Online látogatóink

Oldalainkat 15 vendég böngészi

Aszódiné Balla Erzsébet
tanító
alsós természettudományi munkaközösség-vezető 

2.a osztályfőnök

főiskola: tanító, matematika szk.
főiskola: gyermektánc oktató
ECDL informatika vizsga

matematikatestnevelés, néptánc,
technika, természetismeret, KVK,
napközis foglalkozások,
felzárkóztatás matematikából,
néptánc iskola-előkészítő

 

Aukszné Vágó Ibolya
tanár
idegen nyelvi munkaközösség-vezető

8.b osztályfőnök-helyettes

főiskola: orosz-német szakos tanár
ECDL informatika vizsga
erkölcstan továbbképzés 

német nyelv, erkölcstan

Bakos Dániel
tanár 

testnevelő tanár és rekreáció-szervező,
atlétikai és úszás sportedző,
testépítés-fitness sportoktató
ECDL informatika vizsga

testnevelés, úszásoktatás,
vízhez szoktatás, tömegsport,
lábtoll ISK

Baloghné Cseppentő Anita
tanító

2.b osztályfőnök

főiskola: tanító, angol szk.
ECDL informatika vizsga

NYIK, báb, erkölcstan, ének-zene,
angol nyelv, angol szakkör,
NYIK felzárkóztatás 

Batáné Tóth Enikő
tanító

7.c osztályfőnök

főiskola: tanító, könyvtáros szk.
gyógytestnevelő
pedagógus szakvizsga 
kosárlabda szakedző
tanfelügyeleti szakértő  

testnevelés, sor- és váltóverseny ISK,
egyéni és csoportos fejlesztés  

Benke Lászlóné
Speck Julianna

alapfokú művészeti iskola
óraadó tanára
néptánctanár
mester tanár
 

főiskola: néptánc
egyetem: néptánc
"C" és "B" kategóriás néptánc-oktató
"C" kategóriás előadóművész

néptánc, folklórismeret 

Borbényi Beatrix
tanító, tanár

8.a osztályfőnök-helyettes

főiskola: tanító, rajz szk.
angol szakos nyelvtanár

angol nyelv, angol szakkör,
iskola-előkészítő foglalkozás

Busi Szilvia
tanító

2.a osztályfőnök-helyettes

főiskola: tanító, magyar szakkollégium
egyetem: nyelv- és beszédfejlesztő tanár 
angol középfokú nyelvvizsga

NYIK, báb, erkölcstan,
NYIK felzárkóztatás,
napközis foglalkozások,
nyelv- és beszédfejlesztő foglalkozások 

Czétényi Csaba
tanár
testnevelés munkaközösség-vezető

6.a osztályfőnök

egyetem: informatikatanár
főiskola: matematika-testnevelés szakos tanár

testnevelés - edzés,
matematika, informatika,
felzárkóztatás matematikából,
egyéni fejlesztés


Demeter Orsolya
tanár 

5.a osztályfőnök

egyetem: magyar nyelv és
irodalom szakos bölcsész és középiskolai tanár
angol középfokú "C" típusú nyelvvizsga 

NYIK,  felzárkóztatás NYIK-ből,
felzárkóztatás történelemből,
egyéni fejlesztés

Erdős István
tanár

főiskola: tanító rajz szk.
rajztanár
szakvizsgázott
rajz-mozgókép és médiakultúra tanár

ECDL tanfolyam
pályázatíró és projektmenedzser 

kémia, KVK,
mozgókép és médiaismeretek,
felzárkóztatás kémiából,
egyéni fejlesztés, rajzszakkör, filmklub 

Fábián Gabriella
tanító

3.c osztályfőnök

főiskola: tanító, rajz szakkollégium
főiskola: pedagógia szakos nevelő
gyermek- és ifjúságvédelem szak

matematika, természetismeretKVK,
erkölcstan, technika, néprajz, néptánc,
napközis foglalkozások 

Fodor Erika
tanító

3.a osztályfőnök-helyettes

főiskola: tanító, technika szakkollégium
szakvizsgázott tehetségfejlesztő pedagógus

matematika, testnevelés, technika,
természetismeret, erkölcstan,
néprajz, sakk szakkör, egyéni fejlesztés,
napközis foglalkozások,
matematika felzárkóztatás 

Gémesi Györgyi
tanító

3.b osztályfőnök

főiskola: tanító, orosz szk.
szakvizsgázott pedagógus gyakorlatvezető és mentortanító szakterületen
ECDL START informatikai tanfolyam
"C" kategóriás néptánc-oktató

matematika, természetismeret, KVK,
erkölcstan, technika, néprajz,
napközis foglalkozások,
 felzárkóztatás matematikából,
Öko team-vezető

Gura Judit
tanító

2.c osztályfőnök

főiskola: tanító,
honismeret szakkollégium

matematika, ének-zene, KVK,
természetismeret, technika,
testnevelés, napközis foglalkozások,

felzárkóztatás matematikából
,
folyosógaléria szervezője 

Ihászné Kerekes Katalin
tanár
művészeti munkaközösség-vezető 

7.z osztályfőnök

főiskola: matematika-ének szakos tanár

matematika, ének-zene,
felzárkóztatás matematikából,
felzárkóztatás ének-zenéből
,
matematika előkészítő,

tanulószoba 

 

Ivády Róbert
tanár
úszástanár

főiskola: földrajz-testnevelés szakos tanár
úszás-segédedző

úszásoktatás, ISK

Joó Enikő
tanító, tanár

1.a osztályfőnök-helyettes

főiskola: tanító, rajz szk.
főiskola: rajztanár
ECDL informatika vizsga

NYIK, technika, KVK, báb,
napközis foglalkozások,

felzárkóztatás NYIK-ből, egyéni fejlesztés
,
"Szitakötő"-foglalkozás

Kalmárné Török Eszter
tanító

1.a osztályfőnök

főiskola: tanító, ének szk.
szakvizsgázott pedagógus drámapedagógiai szakterületen

matematika, természetismeret, önismeret,
testnevelés - edzés, 
ének,

napközis foglalkozások,

felzárkóztatás matematikából,
iskola-előkészítő foglalkozások 


Király Krisztina
tanár
könyvtárostanár

7.z osztályfőnök-helyettes

főiskola: magyar-könyvtár szakos tanár
ECDL START informatikai tanfolyam

könyvtár, könyvtárhasználat

Koczóné Vitek Erzsébet
tanár
felső tagozatos természettudományi
munkaközösség-vezető

7.a osztályfőnök

főiskola: matematikatanár
egyetem: fizikatanár

matematika, fizika,
felzárkóztatás matematikából,
felzárkóztatás fizikából,
matematika előkészítő, egyéni fejlesztés,
matematika versenyszakkör

Kovács Andrásné
tanár

6.b osztályfőnök

főiskola: orosz-testnevelés tanár
főiskola: háztartásökonómia-életvitel tanár
középfokú angol nyelvvizsga

technika, testnevelés

Kovács Ferencné
tanító

7.c osztályfőnök-helyettes

ének-pedagógia szakkollégium
főiskola: tanító
ECDL START informatikai tanfolyam

informatika, egyéni fejlesztés,
napközis foglalkozások,
informatika szakkör

Dr. Lengyel Erzsébet
 óraadó tanár

főiskola: ének-zene szakos általános iskolai tanár
főiskola: társadalom és állampolgári ismeretek szakos tanár
főiskola: történelem szakos általános iskolai tanár
egyetem: szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető
bölcsészettudományi doktor
 

ének-zene, kórus

Lovasné Angyal Éva
tanító
gyermek- és ifjúságvédelmi felelős
gyermek- és ifjúságvédelmi
munkaközösség-vezető

2.b osztályfőnök-helyettes

főiskola: tanító, testnevelés szk.

család- és gyermekvédelmi
pedagógus szakvizsga,
gyermekvédelmi felelős

testnevelés, KVK, technika,
természetismeret, matematika,
napközis foglalkozások,

felzárkóztatás matematikából,
drogügyi koordinátor

Makai Ilona
tanár

6.b osztályfőnök-helyettes

főiskola: orosz-angol tanár
egyetem: angoltanár

angol nyelv,
angol nyelvi tehetségfejlesztés

Mádi István
tanító
gyakornok 

4.b osztályfőnök-helyettes

főiskola: általános iskolai tanító angol idegen nyelvi és ének műveltségterületen

matematika, felzárkóztatás matematikából,
természetismeret, testnevelés,
angol nyelv 

Márkus Ágnes
tanár
felső tagozatos NYIK munkaközösség-vezető 

8.b osztályfőnök

főiskola: magyar-német tanár
ECDL informatika vizsga

NYIK, német nyelv,
felzárkóztatás német nyelvből,
német nyelvi előkészítő

Molnár Nikolett
tanító
gyakornok 

főiskola: általános iskolai tanító angol műveltségterületen

angol nyelv,
felzárkóztatás angol nyelvből,
angol nyelvi tehetségfejlesztés

Molnárné Szilvási Ágnes
 óraadó tanár

főiskola: népművelő-könyvtáros
magyartanár, magyar szakvizsga,
magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész,
középiskolai tanár

"C" kategóriás rendező
okleveles grafológus

NYIK,
felzárkóztatás NYIK-ből,
NYIK előkészítő

Nagy István Péter
tanár 

főiskola: tánctanár szak folyamatban


néptánc, tánctörténet

Nagyné Hoppál Irén
tanító
alsó tagozatos NYIK munkaközösség-vezető

4.a osztályfőnök

főiskola: tanító, ÉKP szk.
szociálpedagógus,
szakvizsgázott közoktatási vezető
minőségbiztosítási tanfolyam

NYIK, báb, KVK, technika,
természetismeret, erkölcstan, néprajz,
napközis foglalkozások,

felzárkóztatás NYIK-ből

Náhóczki Márta
tanár

5.b osztályfőnök-helyettes

főiskola: biológia-testnevelés és
számítástechnika szakos tanár

természetismeret, biológia, informatika,
felzárkóztatás  természetismeretből,
egyéni fejlesztés

Papp Nóra
tanár

5.a osztályfőnök-helyettes

főiskola: angolnyelv-tanár
ECDL informatika vizsga

angol nyelv,
angol nyelvi tehetségfejlesztés

Pásztor Eszter
tanító

3.b osztályfőnök-helyettes

főiskola: általános iskolai tanító család és háztartástan és gazdasági ismeretek műveltségi területen

testnevelés, úszás

Pándi Zsuzsanna
tanító

1.b osztályfőnök

főiskola: óvónő, tanító drámatanár szk.
pedagógus szakvizsga
tanfelügyeleti szakértő 

NYIK, báb, természetismeret,
önismeret,
tánc, dráma,
napközis foglalkozások,

felzárkóztatás NYIK-ből,
egyéni fejlesztés,
színjátszó szakkör 

Pékné Csomor Katalin
tanár
Intézményvezető

főiskola: magyar-történelem szakos tanár
egyetem: okleveles magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár
szakvizsgázott pedagógus intézményvezető és középvezető területen

történelem

Ráczné Molnár Marianna
tanító
gyógypedagógus

iskolai fejlesztő pedagógus

6.a osztályfőnök-helyettes

főiskola: tanító, magyar nyelv és irodalom szk.
főiskola: tanulásban akadályozottak
pedagógiája szakos tanár

egyéni fejlesztés

Rimócziné Szabó Eszter
tanító

4.b osztályfőnök-helyettes

főiskola: tanító, ének szakkollégium
minőségbiztosítási tanfolyam,
szabadidő-szervező, közösségépítő

ének, testnevelés, NYIK, báb,
napközis foglalkozások,
felzárkóztatás NYIK-ből,
egyéni fejlesztés

Sándor Brigitta
tanár 

egyetem: okleveles magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár

NYIK, felzárkóztatás NYIK-ből,
egyéni fejlesztés, újságíró szakkör,
hagyományőrző szakkör, könyvtár 

Sándor Edina
tanító
gyakornok

4.a osztályfőnök-helyettes

főiskola: tanító
angol idegen nyelvi műveltségi terület

felsőfokú "C" típusú nyelvvizsga

matematika, angol nyelv,
felzárkóztatás matematikából

Sánta Istvánné
tanító
napközis nevelő

7.a osztályfőnök-helyettes

főiskola: tanító,
népművelés-ének szakkollégium

napközis foglalkozások,
egyéni fejlesztés,

mazsorett

Surinné Zsidel Andrea
tanító

1.b osztályfőnök-helyettes

főiskola: tanító, könyvtár szk.
pedagógus szakvizsga,
minőségbiztosítási és szakértői szakvizsga, szoftverüzemeltetői tanfolyam

testnevelés, KVK, néprajz, technika,
napközis foglalkozások,
egyéni fejlesztés,
táblajáték szakkör

Szabóné Kovács Krisztina
tanító

2.c osztályfőnök-helyettes

főiskola: tanító, angol szk.
ember és társadalom műveltségi terület

NYIK, báb, angol nyelv,
napközis foglalkozások,
felzárkóztatás NYIK-ből,

angol szakkör,

iskola-előkészítő foglalkozások angolból

Dr. Szabó Lászlóné
tanár

8.a osztályfőnök

főiskola: matematika-fizika szakos tanár
pedagógus szakvizsga

pedagógia értékelési szakértő

matematika, fizika,
felzárkóztatás matematikából,
felzárkóztatás fizikából,

napközis foglalkozások,
egyéni fejlesztés

Szamosfalvi Gabriella
tanító

intézményvezető-helyettes II.

főiskola: tanító, népművelés szk.
szakvizsgázott pedagógus drámapedagógiai szakterületen

NYIK, báb, testnevelés,
erkölcstan, tánc, dráma,

napközis foglalkozások,

felzárkóztatás NYIK-ből,
egyéni fejlesztés,
iskola-előkészítő foglalkozások 

Szikszainé Bíró Gyöngyi
tanító

3.a osztályfőnök

főiskola: tanító, ének-zene szk.
szakvizsgázott pedagógus kommunikációs technikák, konfliktuskezelés, disputa szakterületen
"C" kategóriás karvezető szakvizsga

NYIK, báb, KVK,
napközis foglalkozások,
felzárkóztatás NYIK-ből,
egyéni fejlesztés,
disputa,
mazsorett szakkör,
újságíró szakkör 

Szurgyiné
Csontos Zsuzsanna

tanár

5.b osztályfőnök-helyettes

főiskola: történelem-ének szakos tanár

történelem, ének-zene,
népdalkör,
citera szakkör

Vona Zsuzsanna
tanár 

főiskola: angol nyelv és irodalom szakos tanár
és kommunikáció szakos bölcsész
felsőfokú "C" típusú nyelvvizsga német nyelvből
ECDL informatikai vizsga
TEFL tanfolyam 

angol nyelv, német nyelv,
tehetségfejlesztés angol nyelvből,
egyéni fejlesztés
 


Vonáné Iski Adrienn
tanító

3.c osztályfőnök-helyettes

főiskola: tanító, művelődésszervező szk.

NYIK, báb, ének, testnevelés,
napközis foglalkozások,
felzárkóztatás NYIK-ből,
egyéni fejlesztés 

Zajácz András
óraadó tanár 

főiskola: ének-zenetanár, karvezető

ének-zene

Zsíros Andrásné
tanár
intézményvezető-helyettes I.

főiskola: biológia-földrajz tanár
egyetem: földrajztanár
szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető

földrajz


Facebook