Get Adobe Flash player


1.
tanító
alsós természettudományi munkaközösség-vezető 

4.a osztályfőnök

főiskola: tanító, matematika szk.
főiskola: gyermektánc oktató
ECDL informatika vizsga

matematikatestnevelés, néptánc,
technika, természetismeret, KVK,
néprajz, napközis foglalkozások,
felzárkóztatás matematikából,
néptánc iskola-előkészítő

 

2.
tanár
idegen nyelvi munkaközösség-vezető

6.a osztályfőnök-helyettes

főiskola: orosz-német szakos tanár
ECDL informatika vizsga
erkölcstan továbbképzés 

német nyelv

3.
tanár 

6.b osztályfőnök

testnevelő tanár és rekreáció-szervező,
atlétikai és úszás sportedző,
testépítés-fitness sportoktató
ECDL informatika vizsga

testnevelés, úszásoktatás,
vízhez szoktatás, tömegsport,
lábtoll ISK

4.
tanító

4.b osztályfőnök

főiskola: tanító, angol szk.
ECDL informatika vizsga
C típusú komplex angol nyelvvizsga

NYIK, báb, etika, ének-zene,
angol nyelv, angol szakkör,
napközis foglalkozások,
NYIK felzárkóztatás 

5.
tanító

5.c osztályfőnök

főiskola: tanító, könyvtáros szk.
gyógytestnevelő
pedagógus szakvizsga 
kosárlabda szakedző
tanfelügyeleti szakértő  

testnevelés, gyógytestnevelés

6.
tanár

6.b osztályfőnök-helyettes


főiskola: angol nyelv és irodalom szakos tanár
társadalomtudományi és gazdasági szakfordító (angol nyelvből)


angol nyelv, etika
egyéni foglalkozások

7.
tanító, tanár

5.b osztályfőnök

főiskola: tanító, rajz szk.
angol szakos nyelvtanár

angol nyelv, angol szakkör, etika,
egyéni fejlesztés,
iskola-előkészítő foglalkozás,

8.
tanító

4.a osztályfőnök-helyettes

főiskola: tanító, magyar szakkollégium
egyetem: nyelv- és beszédfejlesztő tanár 
angol középfokú nyelvvizsga

NYIK, báb, etika, bábozás,
NYIK felzárkóztatás,
napközis foglalkozások,
nyelv- és beszédfejlesztő foglalkozások 

9.
tanár
testnevelés munkaközösség-vezető

8.a osztályfőnök

egyetem: informatikatanár
főiskola: matematika-testnevelés szakos tanár
szakvizsgázott közoktatási vezető

testnevelés,
matematika, informatika,
felzárkóztatás matematikából,
előkészítő foglalkozás matematikából


10.
tanár 

7.a osztályfőnök

egyetem: magyar nyelv és
irodalom szakos bölcsész és középiskolai tanár
angol középfokú "C" típusú nyelvvizsga 

NYIK,  felzárkóztatás NYIK-ből,
előkészítő foglalkozás NYIK-ből,
színjátszó szakkör, újságíró szakkör

11.
tanár

főiskola: tanító rajz szk.
rajztanár
szakvizsgázott
rajz-mozgókép és médiakultúra tanár

ECDL tanfolyam
pályázatíró és projektmenedzser 

kémia, KVK, informatika
egyéni foglalkozások, informatika szakkör

12.
tanító

3.a osztályfőnök-helyettes

főiskola: tanító, rajz szakkollégium
főiskola: pedagógia szakos nevelő
gyermek- és ifjúságvédelem szak

matematika, természetismeret,
etika, technika, néprajz, néptánc, bábozás
napközis foglalkozások, egyéni fejlesztés 

13.
tanító

1.b osztályfőnök-helyettes

főiskola: tanító, technika szakkollégium
szakvizsgázott tehetségfejlesztő pedagógus

matematika, testnevelés, technika,
természetismeret, etika,
sakk szakkör, egyéni fejlesztés,
napközis foglalkozások,
matematika felzárkóztatás 

14.
tanító

1.a osztályfőnök

főiskola: tanító, orosz szk.
szakvizsgázott pedagógus gyakorlatvezető és mentortanító szakterületen
ECDL START informatikai tanfolyam
"C" kategóriás néptánc-oktató

matematika, természetismeret, KVK,
technika, néptánc, 
napközis foglalkozások,
 felzárkóztatás matematikából, 
Öko team-vezető

15.
tanító

4.c osztályfőnök

főiskola: tanító,
honismeret szakkollégium

matematika, ének-zene, KVK,
természetismeret, technika,
testnevelés, néptánc, 
napközis foglalkozások,

felzárkóztatás matematikából
,
folyosógaléria szervezője 

16.
tanár
felsős természettudományi munkaközösség-vezető 

7.b osztályfőnök-helyettes

főiskola: matematika-ének szakos tanár

matematika, felzárkóztatás matematikából,
matematika előkészítő foglalkozás

 

17.
tanító, tanár

3.a osztályfőnök

főiskola: tanító, rajz szk.
főiskola: rajztanár
ECDL informatika vizsga

NYIK, KVK, testnevelés
napközis foglalkozások,

felzárkóztatás NYIK-ből,
egyéni fejlesztés

18.
tanár
könyvtárostanár

főiskola: magyar-könyvtár szakos tanár
ECDL START informatikai tanfolyam

könyvtár, könyvtárhasználat,
egyéni fejlesztés

19.
tanár

8.b osztályfőnök

főiskola: orosz-testnevelés tanár
főiskola: háztartásökonómia-életvitel tanár
középfokú angol nyelvvizsga

technika, testnevelés,
tömegsport

20.
tanító

5.c osztályfőnök-helyettes

ének-pedagógia szakkollégium
főiskola: tanító
ECDL START informatikai tanfolyam

matematika, egyéni fejlesztés,
napközis foglalkozások

21.
tanító
gyermek- és ifjúságvédelmi felelős
gyermek- és ifjúságvédelmi
munkaközösség-vezető

4.b osztályfőnök-helyettes

főiskola: tanító, testnevelés szk.

család- és gyermekvédelmi
pedagógus szakvizsga,
gyermekvédelmi felelős

testnevelés, KVK, technika,
természetismeret, matematika, néprajz
napközis foglalkozások,

felzárkóztatás matematikából,
drogügyi koordinátor

22.
tanár

8.b osztályfőnök-helyettes

főiskola: orosz-angol tanár
egyetem: angoltanár

angol nyelv,
angol nyelvi tehetségfejlesztés

23.
tanító
gyakornok 

2.b osztályfőnök-helyettes

főiskola: általános iskolai tanító angol idegen nyelvi és ének műveltségterületen

matematika, felzárkóztatás matematikából,
természetismeret, angol nyelv
angol szakkör, napközis foglalkozások,

24.
tanár
felső tagozatos NYIK munkaközösség-vezető 

6.a osztályfőnök

főiskola: magyar-német tanár
ECDL informatika vizsga

NYIK, német nyelv,
felzárkóztatás NYIK-ből

25.
tanító
gyakornok 

főiskola: általános iskolai tanító angol műveltségterületen

angol nyelv, angol szakkör
angol nyelvi tehetségfejlesztés

26.
tanító
alsó tagozatos NYIK munkaközösség-vezető

2.a osztályfőnök

főiskola: tanító, ÉKP szk.
szociálpedagógus,
szakvizsgázott közoktatási vezető
minőségbiztosítási tanfolyam

NYIK, báb, KVK, technika,
természetismeret, etika, néprajz,
napközis foglalkozások,

felzárkóztatás NYIK-ből

27.
tanár

7.b osztályfőnök

főiskola: biológia-testnevelés és
számítástechnika szakos tanár

természetismeret, biológia, informatika,
informatika szakkör, egyéni fejlesztés,
egyéni foglalkozások

28.
tanító

főiskola: általános iskolai tanító család és háztartástan és gazdasági ismeretek műveltségi területen

úszás, napközis foglalkozások

29.
tanító

3.b osztályfőnök-helyettes

főiskola: óvónő, tanító drámatanár szk.
pedagógus szakvizsga
tanfelügyeleti szakértő 

NYIK, bábozás, természetismeret, ének
napközis foglalkozások,

felzárkóztatás NYIK-ből,

30.
tanár
Intézményvezető

főiskola: magyar-történelem szakos tanár
egyetem: okleveles magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár
szakvizsgázott pedagógus intézményvezető és középvezető területen

történelem, egyéni fejlesztés
egyéni foglalkozások

31.
tanító
gyógypedagógus

iskolai fejlesztő pedagógus

8.a osztályfőnök-helyettes

főiskola: tanító, magyar nyelv és irodalom szk.
főiskola: tanulásban akadályozottak
pedagógiája szakos tanár

gyógypedagógiai fejlesztés

32.
tanító

2.b osztályfőnök

főiskola: tanító, ének szakkollégium
minőségbiztosítási tanfolyam,
szabadidő-szervező, közösségépítő

ének, testnevelés, NYIK, bábozás,
néprajz, etika, napközis foglalkozások,
felzárkóztatás NYIK-ből,

33.
tanár

művészeti munkaközösség-vezető


főiskola: ének-zenetanár, karvezető


ének-zene, kórus,
felzárkóztatás énekből

34.
tanító
napközis nevelő

5.a osztályfőnök-helyettes

főiskola: tanító,
népművelés-ének szakkollégium

napközis foglalkozások,
egyéni fejlesztés, egyéni foglalkozások

35.
tanító

3.b osztályfőnök

főiskola: tanító, könyvtár szk.
pedagógus szakvizsga,
minőségbiztosítási és szakértői szakvizsga, szoftverüzemeltetői tanfolyam

matematika, testnevelés,
KVK, néprajz, technika, etika

napközis foglalkozások,
egyéni fejlesztés,
felzárkóztatás matematikából

36.
tanító

4.c osztályfőnök-helyettes

főiskola: tanító, angol szk.
ember és társadalom műveltségi terület,
szakvizsgázott mentorpedagógus

NYIK, bábozás, angol nyelv, etika,
néprajz, napközis foglalkozások,
felzárkóztatás NYIK-ből,

angol szakkör,

iskola-előkészítő foglalkozások angolból

37.
tanító

intézményvezető-helyettes II.

főiskola: tanító, népművelés szk.
szakvizsgázott pedagógus drámapedagógiai szakterületen

etika, dráma

38.
tanító

1.b osztályfőnök

főiskola: tanító, ének-zene szk.
szakvizsgázott pedagógus kommunikációs technikák, konfliktuskezelés, disputa szakterületen
"C" kategóriás karvezető szakvizsga

NYIK, bábozás, KVK, ének, néptánc
napközis foglalkozások,
felzárkóztatás NYIK-ből,
egyéni fejlesztés,
disputa szakkör

39.
tanár

5.a osztályfőnök

főiskola: történelem-ének szakos tanár

történelem, ének-zene,
népdalkör,
citera szakkör

40.
tanár

főiskola: okleveles ének-zenetanár

ének-zene, kórus,
felzárkóztatás énekből

41.
tanító

1.a osztályfőnök-helyettes

főiskola: tanító, művelődésszervező szk.

NYIK, bábozás, testnevelés, technika
napközis foglalkozások,
felzárkóztatás NYIK-ből,

42.
tanár
intézményvezető-helyettes I.

főiskola: biológia-földrajz tanár
egyetem: földrajztanár
szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető

földrajz

43.
tanár
művészeti iskola vezetője


egyetem: közgazdász
a Magyar Táncművészeti Egyetem hallgatója

néptánc, folklórismeret, tánctörténet

44.
tanár
óraadó


főiskola: matematika-fizika tanár

fizika

45.
tanár
óraadó


egyetem: néprajz alapszakos bölcsész

népi játék, néptánc, folklórismeret

46.
tanár
óraadó

főiskola: népművelő könyvtáros,  népművelő, okleveles általános iskolai magyartanár

egyetem: okleveles magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár, szakvizsgázott pedagógus

NYIK, felzárkóztatás NYIK-ből

47.
tanár


főiskola: általános iskolai tanító angol idegen nyelvi műveltségi területen

angol nyelv,
tehetséggondozó foglalkozás angol nyelvből

48.
tanító
gyakornok


főiskola: általános iskolai tanító

matematika, testnevelés, néptánc,
egyéni fejlesztő foglalkozások,
napközis foglalkozások

49.
tanár


főiskola: általános iskolai testnevelő tanár

úszás

50.
gyógypedagógus


érettségi
gyógypedagógiai tanulmányai folyamatban

egyéni foglalkozások

51.
tanár
óraadó


érettségi
a Magyar Táncművészeti Egyetem hallgatója

néptánc

52.
tanár
óraadó


érettségi
a Magyar Táncművészeti Egyetem hallgatója

népi játék, néptánc

53.
tanító

felmentési idejét tölti

főiskola: tanító, ének szk.
szakvizsgázott pedagógus drámapedagógiai szakterületen

matematika, természetismeret, önismeret,
testnevelés - edzés,
ének,

napközis foglalkozások,

felzárkóztatás matematikából,
iskola-előkészítő foglalkozások


54.
tanár

tartósan távollevő


főiskola: angolnyelv-tanár
ECDL informatika vizsga

angol nyelv,
angol nyelvi tehetségfejlesztés

55.
tanár 

tartósan távollevő


egyetem: okleveles magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár


NYIK, felzárkóztatás NYIK-ből,
egyéni fejlesztés, újságíró szakkör,
hagyományőrző szakkör, könyvtár

56.
tanító
gyakornok

tartósan távollevő

főiskola: tanító 
angol idegen nyelvi műveltségi terület

felsőfokú "C" típusú nyelvvizsga

matematika, angol nyelv,
felzárkóztatás matematikából


Facebook